Διευκρίνηση σχετικά με τα ηχεία και τις βάσεις ηχείων για την προμήθεια εξοπλισμού ήχου των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πρέβεζας

Διευκρίνηση σχετικά με τα ηχεία και τις βάσεις ηχείων για την προμήθεια εξοπλισμού ήχου των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πρέβεζας

11_14

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο