Διευκρίνιση σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας»

Διευκρίνιση σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας»

07_01