Διευκρινήσεις σχετικά με τον ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού και αδειών χρήσης Microsoft Office για τις υπηρεσίες και τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πρέβεζας

Διευκρινήσεις σχετικά με τον ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού και αδειών χρήσης Microsoft Office για τις υπηρεσίες και τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πρέβεζας

06_28_signed