Διευκρινισεις επι διακηρυξης 14936/2018 (παιδαγωγικο & εποπτικο υλικο)

Διευκρινισεις επι διακηρυξης 14936/2018 (παιδαγωγικο & εποπτικο υλικο)

Δημοσιεύεται προς πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων διευκρινιστικό σημείωμα.