Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2020-2021»

Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2020-2021»

12_07