Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης, που βρίσκεται στη θέση «ΣΚΑΛΑ» στη Δημ.Εν.Λούρου Δήμου Πρέβεζας, έκτασης 1.500,00 τ.μ. για επαγγελματική εκμετάλλευση – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ