Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων, καλλιεργήσιμης γης

Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων, καλλιεργήσιμης γης

α) Εκμίσθωση αγροτεμαχίων, καλλιεργήσιμης γης, που βρίσκονται στη θέση «ΒΑΛΤΑΚΗ», στην Κοινότητα Φλαμπούρων, Δημ. Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

β) Εκμίσθωση αγροτεμαχίων, καλλιεργήσιμης γης, που βρίσκονται στη θέση «ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ», στην Κοινότητα Φλαμπούρων, Δημ. Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

γ) Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης, που βρίσκεται στη θέση «ΣΟΥΛΜΠΑΔΙ», στην Κοινότητα Φλαμπούρων, Δημ. Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ