Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για εκμετάλλευση

Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για εκμετάλλευση

α) Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (σχολικής περιουσίας) που βρίσκεται στη θέση «ΦΡΑΞΥΛΑ», στην Καστροσυκιά Κοινότητας Καναλίου, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

β) Εκμίσθωση πενήντα τριών (53) ελαιοδένδρων εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου του οικισμού Αγ.Θωμά, Δημ. Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

γ) Εκμίσθωση τεσσάρων (4) στρεμμάτων στην περιοχή «ΒΑΡΚΑ» Κοινότητας Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ