Εκμίσθωση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ»

Εκμίσθωση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ»

06_10_10100