Εκμίσθωση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΚΕΡΑΜΙΔΙΟ»

Εκμίσθωση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΚΕΡΑΜΙΔΙΟ»

06_10_10097