Εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας

Εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας

α) Εκμίσθωση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση αυτοκινούμενης ή μη τροχήλατης
καντίνας και ανάπτυξη καθισμάτων-ομπρελών στην Κοινότητα Μύτικα, Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, στην περιοχή Μονολιθίου – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

β) Εκμίσθωση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση αυτοκινούμενης ή μη τροχήλατης
καντίνας και ανάπτυξη καθισμάτων-ομπρελών στην Κοινότητα Καναλίου, Δημοτική Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, στην παραλία Καναλίου – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

γ) Εκμίσθωση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμάθηση και εξάσκηση αθλητών (τμήμα
αετοσανίδας – κομμάτι ιστιοπλοΐας) στην θέση “ΜΠΟΥΚΑ” στην Κοινότητα Καστροσυκιάς, Δημοτική Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ