Εκμισθώσεις δημοτικών αγροτεμαχίων

Εκμισθώσεις δημοτικών αγροτεμαχίων

α) Εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 191 τεμαχίου στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Α» Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

β) Εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 191 τεμαχίου στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 183» Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

γ) Εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 191 τεμαχίου στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 185» Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

δ) Εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 191 τεμαχίου στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 186» Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

ε) Εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 231 τεμαχίου στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Α’» της Δημοτικής Κοινότητας Λούρου – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

στ) Εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 76 τεμαχίου, σχολική περιουσία, Διανομής 1935 Κοινότητας Χειμαδιού Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου – κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ