Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

α) εκμίσθωση 3,57 στρεμμάτων του υπ΄αριθμ. -17- κληροτεμαχίου, στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ»(πρώην Βάλτος), Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, της Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ
 
β) εκμίσθωση 22,630 στρεμμάτων του υπ΄αριθ. -175- αγροτεμαχίου, στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» της Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ
 
γ) εκμίσθωση 6,50 στρεμμάτων του υπ΄αριθ. -142- αγροτεμαχίου, στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» της Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ