Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

α) εκμίσθωση 25 στρεμμάτων του υπ’ αριθ. -74- αγροτεμαχίου, στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» της Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ

β) εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. -04- καταστήματος ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ της Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ

γ) εκμίσθωση 3,199 στρεμμάτων του υπ’ αριθμ. -72- αγροτεμαχίου, στη θέση «ΚΟΥΡΙ» της Κοινότητας Ν.Σαμψούντας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ