Επαναληπτική πρόσκληση για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας

Επαναληπτική πρόσκληση για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα της πρόσκλησης.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο