Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ

Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού