Ορθή επανάληψη του ΕΕΕΣ του διαγωνισμού «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ»

Ορθή επανάληψη του ΕΕΕΣ του διαγωνισμού «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ»

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση και το διορθωμένο ΕΕΕΣ