Ορθή επανάληψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς της προμήθειας ειδών διατροφής και φρέσκου γάλακτος ως προς το Τμήμα 9 «Είδη Κρεοπωλείου»

Ορθή επανάληψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς της προμήθειας ειδών διατροφής και φρέσκου γάλακτος ως προς το Τμήμα 9 «Είδη Κρεοπωλείου»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ και κατεβάστε το νέο έντυπο εδώ