Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας στις δικαιούμενες επιχειρήσεις

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας στις δικαιούμενες επιχειρήσεις

05_11