Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας

09_10