Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών διαγωνισμό για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας και των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2022-2023

Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών διαγωνισμό για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας και των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2022-2023

08_04