Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικού αίθριου μπαρ – αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο δασσύλιο του Αγ. Βαρνάβα

Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικού αίθριου μπαρ – αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο δασσύλιο του Αγ. Βαρνάβα

06_14

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο