Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας και των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2022-2023

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας και των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2022-2023

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού