Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού