Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2023»

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2023»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού