Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2023-2024

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2023-2024

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού