Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021»

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού