Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου εντός του 5ου Δημοτικού σχολείου Πρέβεζας

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου εντός του 5ου Δημοτικού σχολείου Πρέβεζας

09_10