Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 8ου Δημοτικού Σχολείου

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 8ου Δημοτικού Σχολείου

02_05