Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ, ΛΟΥΤΣΑΣ, ΒΡΑΧΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ, ΡΙΖΩΝ, ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ»

Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ, ΛΟΥΤΣΑΣ, ΒΡΑΧΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ, ΡΙΖΩΝ, ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού