Προκήρυξη διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτηρίων του Δήμου Πρέβεζας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτηρίων του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού