Προκήρυξη διαγωνισμού για την μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρεβεζας 2019

Προκήρυξη διαγωνισμού για την μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρεβεζας 2019

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού