Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και toner των νέων εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας για το 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και toner των νέων εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας για το 2021

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού