Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2021

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού