Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Πρέβεζας»

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Πρέβεζας»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού