Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην Τ.Κ. Καναλίου της Δ.Ε. Ζαλόγγου»

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην Τ.Κ. Καναλίου της Δ.Ε. Ζαλόγγου»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού