Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-2022»

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-2022»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού