Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ» του Δήμου Πρέβεζας»

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ» του Δήμου Πρέβεζας»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού