Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας»

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού