Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην Δ.Ε. Λούρου»

Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην Δ.Ε. Λούρου»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού