Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού