Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2022-2023»

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2022-2023»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού