Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΣΑ 2021-22»

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΣΑ 2021-22»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού