Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας – Τμήματα 2,5,6,7,8,9

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας – Τμήματα 2,5,6,7,8,9

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού