Προμήθεια γευμάτων του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας και του ΚΗΦΗ έτους 2020-2021

Προμήθεια γευμάτων του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας και του ΚΗΦΗ έτους 2020-2021

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού