Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη

Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού