Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας

Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού