Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης Microsoft Office για τις υπηρεσίες και τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πρέβεζας

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης Microsoft Office για τις υπηρεσίες και τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού