Προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων ετών 2022-2024

Προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων ετών 2022-2024

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού