Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα της πρόσκλησης